Language

01

Chauffeur
Service

ประวัติและผลงานกว่า 90ปี

Shinki Bus Group เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งมาเป็นเวลาเกือบ 1 ศตรวรรษ ภายใต้สโลแกน "ความปลอดภัย คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ" เราได้มีการอบรมมารยาทและการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ชาวไทย ตามนโนบายของบริษัทที่ต้องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในสังคมไทย การขนส่งผู้โดยสารอย่าง "สบาย และปลอดภัย", "ตรงเวลา" จึงเป็นภารกิจใหญ่ที่สุดของพวกเรา

ประวัติและผลงานกว่า 90ปี

Shinki Bus Group เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งมาเป็นเวลาเกือบ 1 ศตรวรรษ ภายใต้สโลแกน "ความปลอดภัย คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ" เราได้มีการอบรมมารยาทและการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ชาวไทย ตามนโนบายของบริษัทที่ต้องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในสังคมไทย การขนส่งผู้โดยสารอย่าง "สบาย และปลอดภัย", "ตรงเวลา" จึงเป็นภารกิจใหญ่ที่สุดของพวกเรา

Our
Advantages

Rigorous Selection
of Employee

การคัดพนักงานอย่างเข้มงวด

พนักงานขับขี่ของ SBTI จะต้องผ่านการคัด และเรียนรู้ด้านต่างๆ ก่อนการให้บริการแก่ท่าน ในเนื้อหาดังนี้

Employment
Screening

ขั้นตอนในการรับพนักงานขับขี่


 • 01

  การแนะนำบริษัท

  SBTI แนะนำ concept ของบริษัท และภารกิจต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าสมัครอย่างละเอียด

 • 02

  ตรวจหาสารเสพติด

  ตรวจเช็คการใช้สารเสพติด โดยใช้ชุดตรวจที่มีความแม่นยำสูง

 • 03

  ตรวจหาร่องรอยการสัก

  ตรวจเช็คร่องรอยการสักด้วยเครื่องมือเฉพาะ

 • 04

  การทดสอบการขับขี่

  ทำการทดสอบการขับขี่ ว่าผู้ที่เข้ามาสมัคร มีการขับขี่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไ

SBTI’s Special
Know-how Training

องค์ความรู้จากการเรียนรู้และฝึกฝน

องค์ความรู้ของพวกเราคือ ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 90 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นบริษัทเราดำเนินการภายใต้สโลแกน "ความปลอดภัย คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ" ได้รับความไว้วางใจในประเทศญี่ปุ่น เราได้ศึกษา วิเคราะห์ ในด้านต่างๆ เพื่อตอบรับโจทย์ของ "ความปลอดภัย และความสบาย" ให้แก่ลูกค้า การให้ความรู้นั้น เรามีการให้ความรู้ โดยผู้จัดการชาวไทยที่เคยได้เรียนรู้งานที่ประเทศญี่ปุ่น แก่พนักงานขับขี่เป็นกลุ่มย่อยๆ และจุดสำคัญคือ เราได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากญี่ปุ่นมาทำการฝึกสอนอีกด้วย

Support System
Operator

การให้บริการช่วยเหลือ

บริษัทมีพนักงานคอยช่วยเหลือทางโทรศัพท์ทั้งชาวญี่ปุ่น และพนักงานไทยพูดภาษาญี่ปุ่นได้ เพื่อลดความกังวลใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่น เรายังมีการเตรียมพนักงานขับสำรอง และพาหนะเอาใว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานขับขี่จะถูกจับตามองจากหลายๆ ที่ เช่น บริษัทของลูกค้าเอง, บริษัทที่อยู่ปลายทาง หรือร้านอาหาร มาเพิ่มคุณค่าในแบรนด์ของท่าน ด้วยการใช้งานพนักงานขับขี่ที่มีวินัยของเรา

Contract Chauffeur

CONTACT

Rent a Car
With Chauffeur

Description Camry/
Accord
Commuter Ventury Alphard/
Velfire
8 hours service 3,500 5,000 6,000 14,000
Overtime 200/hour 300/hour 400/hour 600/hour
Price per hour ※From 3h- 700/hour 1,000/hour 1,200hour 2,800hour
Airport transfer(1way) 1,800 3,000 3,000 10,000
Other charge
-Using over 200km
-Driver Accommodation fee
-Gasoline
-Parking fee
-Tollway fee
-Holiday Fees (Sat.Sun.Holidays)

400
800
Included
Actual charged
Actual charged
1,000 / Day

500
800
Included
Actual charged
Actual charged
1,000 / Day

500
800
Included
Actual charged
Actual charged
1,000 / Day

500
800
Included
Actual charged
Actual charged
1,000 / Day

CONTACT